پشتیبانی

پشتیبانی جیم کاو ازطریق سیستم چت آنلاین
 انجام می شود.
 
ساعات پشتیبانی: ۸ صبح تا ۸ شب
 
جهت ارتباط با جیم کاو به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.